Kontakt

Gerard Tressa

IČO: 50198319

DIČ: 1121317626

Budapeštianska 2450/38
Košice - Sídl. Ťahanovce
040 13

0902 644 659
gerardke33@gmail.com

Napíšte nám